Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №20 ім.О.І.Стовби" Кам'янської міської ради

 

Календар свят і подій. ЗНО

Бібліотека

Якщо ви хочете,щоб юнацтво відчувало

невгамовну жадобу до знань,дбайте

про найголовніші,найважливіші вогнища

духовної культури-бібліотеки…

 

Завдання та функції шкільної бібліотеки

 

1.                Формування високоморальної особистості,яка добре знає та розуміє,

що робить, куди і навіщо йде.

2.                Сприяння вихованню гармонійної,морально досконалої особистості.

3.                Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів.

4.                Поглиблення знань читачів-школярів з історії культури,культурного

розвитку українського народу,нації,людства.

5.                Вихвання свідомого,вдумливого,грамотного читача з високим рівнем

бібліографічної культури.

6.                Сприяння патріотичному,моральному,трудовому,екологічному,

фізичному вихованню учнівської молоді.

7.                Інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного проце

су.

8.                Навчання школярів користування бібліотеками всіх типів.

9.                Створення комфортного бібліотечного середовища.

10.           Реформування бібліотеки в таку,яка б включала як традиційні

та сучасні носії інформації,так і мультимедійні технології…

 

Роль бібліотечної освітньої системи у формуванні культури читання школяра та умінні використовувати сучасні інформаційні ресурси учасниками навчально-виховного процесу.

 

            Читання – це віконце, через яке діти бачать, пізнають світ і самих себе.

В. Сухомлинський.

 

Бібліотека – це один з найважливіших продуктів розвитку людської цивілізації. Вона є основою освіти і самоосвіти, тому що за своєю суттю має бути Берегинею людського знання. Динамічний розвиток суспільства а також комп’ютерних технологій потребує від нас постійного й активного впровадження інновацій у бібліотечну роботу.

 Бібліотека КЗ СЗШ №20 – невід’ємний  структурний підрозділ освітнього закладу, який не тільки виконує свої специфічні завдання згідно із планом роботи бібліотеки, а й сприяє динамічному розвитку суспільства, особистості.

Процес обслуговування користувачів бібліотеки складний, він іще довго буде поєднувати як традиційні, так і автоматизовані технології. Тому для формування в учнів потреби в спілкуванні з книгою використовуються різні методи масової та індивідуальної роботи, традиційні та інноваційні форми діяльності.

Особлива увага приділяється широкій популяризації української книги, літератури про питання освіти, історії, культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних надбань нашого народу. Усе це – фундамент становлення бібліотеки як інформаційного центру навчального закладу.

 

Функції шкільної бібліотеки як інформаційного центру:

-         удосконалення діяльності із залучення дітей до читання;

-         інформаційна підтримка навчально-виховного процесу;

-         виявлення інформаційних потреб читачів і задоволення їх;

-         проведення заходів задля розвитку інформаційної грамотності читачів.

Завдання моє як бібліотекаря - створити такі умови в бібліотеці, за яких учні, учителі, батьки мали б змогу навчитися самостійно здобувати необхідну інформацію, використовувати її для власного розвитку, самореалізації особистості.