Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №20 ім.О.І.Стовби" Кам'янської міської ради

 

Календар свят і подій. ЗНО

Шкільна республіка


 

Структура учнівського самоврядування 

                Учнівське самоврядування в СЗШ №20 ім.О.І.Стовби -  побудовано на демократичних засадах та керується Конституцією України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту». За основу прийнято модель президентсько-парламентської республіки.

               

                Становлення учнівського самоврядування у закладі  розпочалося у 2003 році з роботи ініціативної групи одинадцятикласників, бажаючих включитись у творчу роботу, приймати активну участь у вирішенні важливих справ громадського життя школи, реалізовувати свої права та обов’язки. Шляхом голосування було обрано актив школи, який сформував комісії та голову Шкільної республіки – президента. Для вирішення поточних питань та планування роботи раз на місяць проводилися збори Шкільного парламенту.

 

За час існування учнівського самоврядування організація Шкільного парламенту зазнала конструктивних змін та наразі має чітку структуру з фіксованим функціоналом як на рівні закладу, так і на рівні класних колективів. Є основою набуття сучасними школярами початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення ухвалення і виконання рішень.

 

 Метою діяльності Шкільного парламенту є створення для кожного учня можливостей: включення у процеси життєдіяльності класу і школи, розвитку соціальних якостей, життєвої компетентності; засвоєння на практиці своїх прав та обов’язків, осмислення власної ролі у життєдіяльності; самореалізації, розвитку здатності до самоаналізу та самовиховування; орієнтації на досягнення соціально корисної мети (індивідуальної і суспільної); підвищення громадської активності.

            Підґрунтям в побудові структури учнівського самоврядування в СЗШ №20 ім.О.І.Стовби є проведення основних ознак реального суспільного буття з метою створення середовища, яке навчає і виховує вміння існувати в умовах громадянського суспільства.

 

Виконавчим органом шкільної республіки виступає Парламент, до складу якого входять представники активу класів. Збори Парламенту проходять не рідше одного разу на місяць. На організаційному засіданні (перше засідання навчального року) шляхом голосування обираються голови комісій. Протягом року на засіданнях Парламенту координується робота класів, виносяться зауваження та пропозиції щодо навчально-виховного процесу, заслуховуються звіти голів про роботу окремих комісії.

Склад комісій формується з учнів 5-11 класів (по одному представнику від класу), організовує роботу та звітує про результати голова комісії. Засідання комісій проводиться раз на два тижні. Комісії спрямовують свою роботу на підвищення якості навчання, реалізацію вимог режиму школи, організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи і творчої самодіяльності учнів, реалізацію їх прав і обов'язків. Члени комісії є відповідальними за певний напрям роботи.

Навчально-трудова комісія залучає учнів до гуртків та секцій, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами, організовує дозвілля учнів початкових класів на перервах, сприяє формуванню основ правильної поведінки молодших школярів, надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (КВК, брейн-ринги), виявляє учнів, які відстають у навчанні, і організовує для них додаткові заняття. 

Військово-патріотична комісія організовує та проводить зустрічі з ветеранами ВВВ та воїнами-афганцями, допомагає в організації заходів, присвячених визволенню України й міста від німецько-фашистських загарбників, тісно співпрацює з керівником шкільного музею бойової слави.

 

Комісія культури та відпочинку організовує та проводить екскурсії до музеїв, різноманітні виставки і вистави, молодіжні дискотеки та вечори відпочинку  (співпрацює з філією ЦПР та ДТ «Умка»), літературні вечори, диспути і вікторини, допомагає в організації і проведенні загальношкільних свят, організовує та проводить щорічний загальношкільний конкурс-огляд «Школа має талант», організовує роботу агітбригад «Світлофор» та «Юний пожежник», готує виступи команди КВК, проводить зустрічі з письменниками, поетами, художниками міста. 

 

Комісія спорту та здорового способу життя включає екологічний центр та проводить роботу по залученню учнів до спортивних гуртків та секцій, пропагандує здорове харчування та здоровий спосіб життя, співпрацює з Наркопостом та приймає участь у випуску інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків, залучає до співпраці спеціалістів (лікарів-наркологів, психологів та ін..), приймає активну участь в проведенні Дня здоров’я, проводить екологічні заходи, планує роботу агітбригади «Молодь за здоров’я». 

 

Комісія з соціальних питань поділяється на два напрями: волонтерський рух та відділ внутрішніх справ.  Волонтерський рух організовує та проводить благодійні акції, надає посильну допомогу учням школи та вихованцям дитячого притулку, керує роботою «Скриньки гласності», організовує заходи до Дня людини похилого віку, надає підтримку ветеранам праці та колишнім працівникам школи.  Відділ внутрішніх справ організовує рейди по перевірці збереження шкільного майна (такі як «Живи книго», «Увага! Черговий»), організовує чергування класних колективів по школі, призначає та інструктує відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи;проводить один раз на два місяці засідання учнівської ради профілактики,  перевіряє і веде облік зовнішнього вигляду учнів. 

Завдяки вдало організованій роботі відділу внутрішніх справ рада профілактики  різноманітила  систему роботи з правового та превентивного виховання школярів. Стало можливим різнобічне вивчення особистості; рання діагностика поведінки школярів молодшого, підліткового і старшого віку; визначення обсягу правових знань, високих моральних цінностей особистості; добір найбільш ефективних технологій (диспутів, брейн-рингів, усних журналів, прес-конференцій).

Секретаріат шкільного парламенту веде протоколи засідань парламенту,  розробляє та погоджує з адміністрацією положення про роботу парламенту, окремих комісій, проведення заходів та конкурсів, вивчає громадську думку вчителів та учнів школи з певних питань шляхом анкетування та соціологічних опитувань, веде облік заохочень за активну участь у житті школи. 

 Висвітлення подій шкільного життя – основна функція прес-центру. Щомісяця редакційна колегія збирає та узагальнює статті про новини та події з життя класів, головний редактор прес-центру  затверджує випуск шкільної газети. Поточні новини висвітлюються репортерами у вигляді стіннівок, інформаційних листівок. При підготовці свят та тематичних заходів допомагають в оформленні зали, конкурсів, виставок.

             Євроклуб «Обрій» активно працює під керівництвом Гончар О.П. До членів євроклубу входять переважно учні 9-11 класів, які приймають участь у проведенні круглих столів, конференцій та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення рівня обізнаності школярів щодо принципів діяльності ЄС та його структур, проводять збори, зустрічі, конкурси і конференції з метою обговорення актуальних проблем щодо ЄС, співпрацюють з молодіжними громадськими організаціями як в Україні, так і за її кордонами, готують інформаційні стенди, бюлетні, газети, приймають участь у міжнародних конкурсах та проектах, виставках, мистецьких заходах, присвячених ЄС, готують та проводять пізнавально-розважальні заходи для ознайомлення з культурою країн-членів Євросоюзу. Робота проводиться в напрямку поширення інформації про ЄС серед школярів; налагодження роботи в мережі євроклубів міста, області, країни.; сприяння встановленню контактів між молоддю ЄС та учнівською молоддю України; сприяння вивченню іноземних мов країн-членів Євросоюзу; сприяння вивченню та поширенню знань з історії та культурних традицій країн-членів ЄС; сприяння вихованню учнівської молоді в дусі загальних європейських цінностей; навчання ефективному спілкуванню та захисту прав дітей і молоді.