Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №20 ім.О.І.Стовби" Кам'янської міської ради

 

Календар свят і подій.

Методична робота


Методичні розробки вчителів школи:

 

Публікації на сайті osvita.ua:

 

Дударєва Н.М. Розробка  «Використання математичних знань для удосконалення фізичного стану учнів і виховання бережливого відношення до здоров’я». http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39074/

 

Смоляр О.В. 

Впровадження інноваційних форм навчання та виховання у процесі формування патріотичної особистості

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/43052/

 

Алєксєєва Н.Г. Розробка уроку позакласного читання в 11 класі. "Марина Цвєтаєва. Без права на забуття".

 http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/42956/

 

Охріменко А.І. Розробка виховного заходу у формі свята "Прощавай, початкова школо!"

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43050/

 

Сіра Н.І.  Розробка уроку «Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду. Сутність його поетичної реформи. Збірки «Алкоголі», «Каліграми»

http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/43245/

 

Ховрич Н.В. Сценарій проведення виховного заходу до дня Збройних Сил України

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43056/

 

Демченко М.АРозробка уроку «Дорожньо-транспортні пригоди» з основ здоров’я в 4-му клас

іhttp://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/43181/

Білошапкіна Р.О.  "Екологіна стежина"

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/43103/

Дружко Н.О. Розробка уроку позакласного читання в 4-му класі

http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/39198/

 

 

Публікації на методпорталі:

 

Сіра Н.І.  Розробка уроку «Гійом Аполлінер...". http://metodportal.com/node/29186


педрада-тренінг  

Тема :Авторитет учителя.Професійно обумовлені вимоги до вчителя.

Мета: активізувати творчий потенціал кожного молодого та досвідченого педагога. вчити діяти та спілкуватися, стимулювати бажання підвищувати свій професійний 

рівень.

Завдання: допомогти  педагогу знайти вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створити і підкріпити авторитет успішного спеціаліста; розвивати вміння короткої само презентації; сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

 

Порядок денний.

1.Авторитет вчителя, його особистісне зростання як мета і результат педагогічного процесу.

 

    А).Професійно обумовлені вимоги до вчителя.Розвиток позитивної мотивації та здібностей учнів у     навчальному процесі.

Охріменко А.І.

     Б).Авторитет вчителя при роботі з батьками.

Ховрич Н.В.

     В) Аналіз вивчення задоволенності учасників навчально-виховного процесу шкільним життям.

                                                                                                                                   Кузнецова І.В.

2. Аналіз навчально-виховного процесу за І семестр.

     А) Аналіз виконання програми.Про якість організації участі педагогів і учнів в олімпіадах з базових   дисциплін.

Дударєва Н.М.

     В)Аналіз виховної роботи в закладі.

Смоляр О.В.

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

(1 слайдНайважливіша  умова  успішної  роботи  школи, -  підкреслював В.О.Сухомлинський, -  це  багате,  різностороннє  інтелектуальне  життя педагогічного  колективу,  допитливість,  інтерес  до  нового  в  науці,  постійне  інтелектуальне  зростання, удосконалення».

    Положенням  про  загальноосвітній  навчальний  заклад  чітко  визначені обов’язки педагогічних працівників, зокрема, необхідність постійно підвищувати свій  професійний  рівень,  педагогічну  майстерність,  загальну  і  політичну культуру.

    В.О.Сухомлинський  наголошував  на  необхідності  постійного  поповнення

«майстерні педагогічних засобів, яку повинен створити для себе кожний учитель»

У вчителя велика місія на землі. Він навчає, надихає, запалює, наповнює сенсом життя підростаючі покоління.

До особистості педагога ставиться багато вимог. Серед них можна виділити головні (без яких неможливо стати висококваліфікованим учителем) і другорядні (відповідність яким є не обов’язкова для педагога, але робить його особистістю, здатною найкращим чином навчати і виховувати іншу особистість).

До головних вимог належать такі: любов до дітей, до педагогічної діяльності; наявність спеціальних знань з тієї галузі, у якій він навчає дітей; широка ерудиція, педагогічна інтуїція. Високо розвинутий інтелект, високий рівень загальної культури та моралі, професійне володіння різними методами навчання та виховання дітей, авторитет серед батьків , учнів та колег. Без будь-якого з перерахованих факторів успішна педагогічна робота неможлива.

Додатковими є комунікабельність, артистичність, веселий оптимістичний характер, гарний смак та інші. Головні та другорядні педагогічні якості в сукупності складають індивідуальність педагога, у силу якої кожен хороший учитель – це унікальна та своєрідна особистість.

Справжній учитель повинен пам’ятати, що основним і кінцевим результатом педагогічної діяльності є сам учень, розвиток його особистості.

Професійну компетентність учителя складає сума знань, умінь і навичок, на основі яких формується творчий потенціал учителя, будується його професійна діяльність, спрямована на розвиток особистості кожного учня. Отже, компетентний педагог – знаючий, обізнаний, тямущий, який на основі своїх знань та повноважень успішно вирішує навчально-виховні задачі.

Професійна компетентність учителя складається з компетенцій – кваліфікаційних характеристик педагога, що визначають стиль його роботи, спосіб досягнення професійної мети.

Педагог, який вірить в успіх справи, як правило, його досягає.

(2 слайд)Модель спілкування педагогів з дітьми.

Учитель “Я – сама” (головний ініціатор учнівського процесу, але знищує всі форми учнівської ініціативи).

Учитель ”Китайська стіна” (виставляє дистанцію між собою і учнями, головне завдання – повідомити, а не навчити).

Учитель “Тетерук” (чує тільки себе, не налаштований на учнів).

Учитель “Ангел” (не нервує, не критикує, встановлює з усіма дружні стосунки).

Учитель “Шоу -мен”(урок нагадує спектакль, а результати мінімальні).

Учитель “Тиран” (Я – цар і Бог).

Учитель “Товариш” (переважають дружні стосунки, але спілкування втрачає діловий контекст і набуває особистісного характеру).

          Учитель “Робот” (діє на основі надуманого алгоритму, не звертаючи увагу на обставини, що потребують змін при спілкуванні. Наприклад, не підемо на перерву, якщо не виконаємо вправу).

          Учитель “Гамлет” (характеризується постійними сумнівами, не має чіткої позиції, захищається чужим авторитетом)

          Учитель “Локатор” (спрямовує роботу на одну групу дітей – сильних, слабких або обдарованих).

 

Як стати гарним авторитетним  учителем? Що для цього потрібно? Талант? Можливо, й талант. Мистецтво? Так, і мистецтво. Майстерність? І майстерність також. Усе це правильно. Але й майстерність, і талант – це на 99% наслідки наполегливої праці. І головне – праці раціональної, що допомагає запобігти витраті часу і бере з передового досвіду головне, суттєве.
(3 слайд)Авторитет учителя це визнання учнями достоїнств учителя, результатом чого є довіра, визнання і підтримка його ідей і дій. У системі освіти авторитет вчителя використовується як метод виховання. Для учнів, як правило, авторитетним є той учитель, особистісні гідності якого не суперечать ціннісним орієнтирам самих учнів. Учитель і учні свідомо використовують свої авторитети, впливаючи саме ними один на одного. У шкільній і вузівській практиці складається часом мало зрозуміла система авторитетів: учитель, авторитетний для дітей одного віку, може не сприйматися дітьми іншої, авторитетний в одному виді діяльності педагог може ігноруватися в іншому і т.д. Вчителю доводиться наполегливо працювати на свій авторитет і ще більше сил витрачати на його постійне підтвердження і підтримку. Авторитет входить складовою частиною в імідж учителя. Авторитет учителя може зробити його лідером і в педагогічному колективі, він є важливий показник якості роботи педагога і враховується при атестації.
Не виникає сумнівів у тому, що справжній авторитет досягається тільки шляхом придбання майстерності. 
«Я не говорив, що у мене немає майстерності, - писав Сорока-Росинський. - Я говорив, що у мене немає таланту, а майстерності я добився. Майстерність - це те, чого можна домогтися, і як може бути відомий майстер-токар, прекрасний майстер-хірург, так повинен і може бути прекрасним майстром педагог ». 
Кожного з педагогів-майстрів характеризує постійне прагнення до вдосконалення своїх знань, умінь, навичок, творчий підхід до відбору найбільш ефективних методів і засобів впливу на учнів. 
(4 слайд)Початок шляху до особистого майстерності - це аналіз і використання чужого досвіду. 
Можна також відзначити, що манера поведінки, зовнішній вигляд учителя - один з найважливіших чинників формування системи педагогічних відносин, серед яких відношення «учитель - учень» грає не останню роль. 
Одяг вчителя - теж не тільки його особиста справа. Усвідомлює учитель чи ні, але неохайний зовнішній вигляд буде йому заважати. 
Відносини між педагогом і вихованцем ніколи не бувають і не можуть бути абсолютно рівними - позначаються і вікові відмінності, і неоднаковість життєвого досвіду, і асиметричність соціальних ролей. Учитель, який порушує ці незримі кордони, не тільки ставить себе у хибне становище, але й обманює очікування учня, спраглого знайти в ньому не однолітка, а саме старшого друга та наставника. Але в одному рівність між ними обов'язково - в ступеня щирості, і ця щирість винагороджується сторицею. Розкриваючись назустріч учневі і отримуючи доступ в його внутрішній світ, вчитель тим самим розсовує межі і збагачує зміст власного «Я». 
Висновок 
(5 слайд)У чому ж полягає майстерність педагога, що володіє істинним авторитетом. 
1. Боротьба не з дитиною, а за дитину. 
2. Володіти всіма стилями і застосовувати в залежності від специфіки дитячого колективу, конкретної ситуації і відповідно до поставленої педагогічної завданням. 
3. Уміння досягати успіху. 
4. Здійснення особистісно-орієнтованого підходу. 
5. Володіння результативними педагогічними технологіями
 
Як результат - виховання зрілої особистості. Особистості, яка знає, навіщо вона живе, як вона ставиться до людей і історії людства і надходить відповідно до цього. 
Отже, важливо не тільки завоювати, але й утримати цей істинний авторитет. Завоювати його можна різними способами, але утримати - тільки спираючись на свою педагогічну майстерність, творчість, своїми особистими зусиллями. 
З чого складається авторитет вчителя?
Що є критерієм для визначення авторитету вчителя?
Знаю напевно, з чого НЕ складається.
Не складається із відношення до вчителя школи (разом із адміністрацією) батьків та учнів ПІД ЧАС навчання учнів. Знаю дуже багато батьків (серед моїх знайомих), які ніколи нічого поганого не скажуть ані про школу, ані про вчителя. Варто лише закінчити дитині школу – от тут правда і випливає!
Ми звикли боятися. А страх за дитину – це найсильніший страх. Батько готовий на все, щоб дитину не утискали в школі. І ніколи не скаже вчителю правди, поки в нього навчається його дитина. Я переконана, що батьки роблять таким чином ведмежу послугу і дитині і державі (заганяючи майбутнє в глухий кут), але це тема іншої розмови.
Складові авторитету з різних поглядів
Ми вчителі частоговоримо, що авторитет складається з людяності, обізнаності в предметі, вмінні викладати, вмінні працювати з дітьми та вміння розуміти дитину, бажання працювати з дитиною індивідуально (не за гроші) та ін. Це нам так хочеться, щоб авторитет складався саме з цього. Проте вчителі зовсім інакше сприймають ці поняття, ніж учні.
З боку адміністрації, звісно, критерієм є те, скільки вчитель "дає” переможців олімпіад та чи виступає на конкурсі "Вчитель року”. Це формальні критерії, які нав’язані зверху, але вони говорять про показник  якості вчителя як вчителя, як професіонала.
А якщо спитати учнів, то вони скажуть: вміння викласти матеріал – не є критерієм. Учень будь-який матеріал знайде в мережі Інтернет швидше за те, як вчитель його пояснить. Скоріш, авторитет залежить від того, наскільки вчитель може спілкуватися з дітьми, поважаючи їх, без приниження та публічного невизнання. І людяність вони розуміють саме так. Далеко не всі можуть це сформулювати, але так думають всі.
Недавно учні написали, якими вони б хотіли бачити вчителівПрактично всі дописи мали зміст: учні хотіли б бачити повагу до себе та обізнаність в ІТ технологіях. Незаперечним критерієм є те, які спогади залишаються у дитини та батьків, коли вона покидає школу. Наприклад, переходить в іншу школу чи закінчує її. Найголовнішими тут є: почуття подяки (результат) та загальне враження від образу вчительки (вчителя).
Якщо є почуття подяки – то авторитет напевно є.

 

(6 слайд)Практичний блок .Тренінг

6. Вправа «Портрет ідеального вчителя»

     Робота в групах

1 групі дається завдання створити портрет невдалого і неуспішного вчителя, вказавши на його помилки і причини такого становища.

2 група описує вчителя успішного і створює його портрет з перевагами, завдяки яким він став успішним.

3  групі потрібно від імені Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України запропонувати щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів навчання, поглядів на урок, ролі вчителя в процесі набуття учнями знань.

Кожна група зачитує і захищає свого вчителя і свій список. У кінці ми виділяємо, які помилки не потрібно допускати у своїй роботі, щоб не стати поганим вчителем – спеціалістом, а чому потрібно вчитися, щоб стати успішним педагогом.

Обговорення.

Звичайно, навіть у найуспішнішого вчителя були кризи і поразки та ті факти, які ставили його у глухий кут, але не той вчитель успішний, який не припускається помилок, а той, хто зробивши помилку, не опускає руки, а проаналізувавши їх, зміг прийняти і вдосконалити їх у своїй творчій роботі з учнями.

Не бійтеся робити помилки, найголовніше вмійте з них виносити для себе правильні висновки.

Асоціація 
Вправа «Авторитет» 
Кожній групі учасників видають аркуш, на якому по літерах верти¬кально написано «авторитет». Члени групи навпроти кожної з літер пови¬нні написати, з чим вона асоціюється. 
А — активний, актуальний. 
В — веселий, вихований, ввіч¬ливий. 
Т — терплячий, творчий, толе¬рантний і т. д. 
Мозковий штурм 
Вправа «Цінності, важливі для авторитету вчителя» 
• професійні знання; 
• володіння педагогічними методиками; 
• створення ситуацій успіху; 
• ініціативність; 
• навички саморегуляції; 
• позитивне налаштування; 
• особистий інтерес; 
• гнучкість; 
• педагогічні здібності; 
• відповідальність; 
• простота у викладі матеріалу; 
• об’єктивність; 
• толерантність; 
• самодисципліна; 
• знання навчального предмета; 
• любов до дітей; 
• розумна вимогливість; 
• особистий приклад; 
• винахідливість; 
• почуття міри; 
• креативність; 
• активність; 
• саморозвиток; 
• принциповість; 
• повага. 
Учасникам пропонують вибрати з названих цінностей десять, потім п’ять і пронумерувати їх за ступенем значущості для них. Потім пропонують прибрати дві, потім із трьох прибрати одну якість, менш важливу порівняно з іншими. Потім залишити лише одну, найважливішу, на думку групи. 
Залишилося шість найважливі¬ших цінностей (бо груп було шість), якими керуються вчителі школи. От відповідно до цих цінностей вони й організовують свою діяльність. 
Кожна група презентує свої п’ять цінностей та пояснює три, а потім одну, яку обрали, — найважливішу. 

Авторитет і його складові 
Кожній групі пропонують завдання, на виконання якого дають не більше ніж п’ять хвилин: 
1. Дати визначення, що ми називаємо авторитетом. 
2. Назвати складові авторитету. 
3. Намалювати емблему авторитету. 
4. Пантомімою зобразити авторитет. 
5. Написати оду авторитетові вчителя. 
6. Після закінчення кожна група презентує свою роботу. 
Директор подає поняття власне авторитету й авторитету вчителя згідно з понятійним словником організатора навчального процесу. 
Авторитет — вплив, який має людина в різних формах життя. У його основі — певний досвід, моральні риси, статус людини
Авторитет учителя — загальновизнана учнями та їхніми батьками значущість чеснот учителя й заснована на цьому сила його виховного впливу на дітей. 


(7 слайд)Притча «Усе у твоїх руках» 
В одному з найбільших міст Китаю давним-давно жив багатий і гордий мандарин. Йому поклонялися мешканці всіх найближчих міс і сіл. Почув якось мандарин про мудрого старця, до якого й у дощ, і в спеку йшли за порадою, поділитися горем і радістю. Наказав мандарин привести старця до палацу. Коли слуги привели старця, мандарин міцно стис у руці метелика й гордо сказав: «Якщо вгадаєш, живе або неживе в мене в долоні, подарую тобі життя». Глянув старець в очі гордому мандарину й сказав: «Усе у твоїх руках!» 
Наше життя, наші бажання та мрії, наші професійні навички, уміння їх дієво й ефективно використовувати — це і є вияв майстерності педагога, його авторитет. І все це теж у наших руках. 
Підсумки (метод ДРІД) 
Запис на дошці: 
Д — досвід (що робили, що пам’ятаєте). 
Р — рефлексія (які відчуття, реакція). 
І — інформація (яку інформацію отримали, які висновки зробили).
Д — дії (як ви діятимете в майбутньому). 
Учасникам пропонують висловити свої думки щодо кожного питання. У такий спосіб підбивають підсумки тренінгу. 
Рішення  педради-тренінгу 
1. Випустити методичний бюлетень «Авторитет учителя». 
2. У своїй роботі користуватися цінностями, важливими для авторитету вчителя, запропонованими під час тренінгу. 
3. У місцевій пресі висвітлювати роботу школи. 
4. Пропагувати свої творчі напрацювання.

 

7.     Вправа «Педагогічна майстерність»

Розв’язання педагогічних ситуацій:

Педагогічна ситуація №1

   Ви почали вести урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і раптом в класі хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, дивлячись вам прямо у вічі, заявив: „Мені завжди смішно дивитись на вас і хочеться сміятись, коли ви починаєте заняття”. Як ви відреагуєте на це? Виберіть і поясніть правильний варіант із запропонованих нижче.

1.     „Ось тобі й на”.

2.     „А що тобі смішне?”

3.     „Ну й ради Бога”.

4.     „Ти що, дурний”.

5.     „Люблю веселих людей”.

6.     „Я радий(а), що створюю у тебе веселий настрій”.              

7.     .Запропонуйте свій варіант.

 

 

Педагогічна ситуація №2

На початку заняття або вже після того, як ви провели декілька занять, учень робить заяву: „Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чогось навчити”.

         Ваша реакція:

1.     „Твоя справа – вчитися, а не вчити вчителя”.

2.     „Таких, як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити”.

3.     „Може тобі краще перейти у інший клас або вчитися у іншого вчителя?”

4.     „Ти просто не хочеш учитися”.

5.     „Мені цікаво знати, чому ти так думаєш ? ”

Педагогічна ситуація №3 «Хто зайвий?»

Один із учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши терпіння, наказуєте йому залишити клас.

-         А ви не маєте права вигнати мене з класу. Я не вийду, - говорить учень.

1.     Ви наполягаєте на своєму.

2.     Погрожуєте, що інакше клас залишите ви.

3.     Нагадуєте учневі, що в нього є не лише права, а й обов’язки.

4.     Запропонуйте свій варіант.

8. Вправа «Яким я буду через 5 років»

-          Яким ви уявляєте своє майбутнє?

-          Чого очікуєте?

-          Чого побоюєтесь?